Kursus Pengurusan Strategik Koperasi (Wajib 3)

Kursus Pengurusan Strategik Koperasi (Wajib 3)

Kursus Wajib 3

Rakaman Video 6 Modul ini membolehkan anda menguasai keseluruhan intipati Kursus Wajib 3. Ianya merupakan rakaman penuh sesi seminar yang dihadiri oleh ALK seluruh negara sebelum ini. Kini ianya untuk anda sebagai syarat untuk anda menduduki peperiksaan Kursus Wajib 3 ini.

Sesi ini mengandungi 6 Modul utama; 

  • Modul 1 – Peranan Koperasi Dalam Dasar Koperasi Negara dan Pengenalan Pengurusan Strategik
  • Modul 2 – Pembentukan Visi, Misi dan Objektif
  • Modul 3 – Analisis Persekitaran Organisasi
  • Modul 4 – Menjana Dan Memilih Strategi
  • Modul 5 – Analisis Prestasi
  • Modul 6 – Penilaian dan Kawalan

 

Ianya adalah rakaman sebenar seminar Kursus Wajib 3 yang dikendalikan oleh MKM untuk semua Ahli Lembaga Koperasi (ALK)

Berapa Kos Untuk Akses?

Bayaran kursus RM50 dikenakan. Dengan mempunyai akses, anda akan dapat menonton video dan mengambil peperiksaan di cawangan / zon / ibu pejabat Maktab Koperasi Malaysia.

Bagaimana sistem berfungsi?

Anda akan diberikan video bagi setiap modul untuk ditonton. Selepas selesai setiap modul, ada 10 soalan kuiz yang perlu dijawab. Soalan berdasarkan apa yang dipelajari dalam video. Setelah selesai kuiz, anda akan dibawa ke modul yang seterusnya.

Anda perlu menghabiskan keseluruhan modul dan menduduki penilaian akhir kursus untuk mendapatkan sijil Kursus Wajib 1.

Selamat belajar!

 

 

Ambil Kursus Ini